Skip to content

Produkty

Sportovní managment

Produkty
 • Služby v oblasti sportu

  Pořadatelská a organizační činnost sportovních a pohybových aktivit 

 • Sportovní systém

  Vytvoříme vám váš závod nebo sérii závodů na míru. Od registrace, přes publikaci startovní listiny až po měření a vyhodnocení výsledků. Nepotřebujete proto další systémy a služby pro produkování vašeho závodu nebo série. S námi máte vše v jednom.

 • Projektová činnost

  Posuzování a tvorba projektů z odvětví sportovních a pohybových aktivit

 • Poradenská činnost

  Poradenství v oblasti grantových a dotačních titulů z prostředí sportovních a pohybových aktivit

Energetické poradenství

Produkty

Na téma energetiky koluje ve společnosti mnoho mýtů a polopravd. Naším cílem je vzdělávat širokou i odbornou veřejnost a předcházet tak rozhodnutím, která nejen že nesníží konečné náklady, ale mohou je i zvýšit.
Velmi rádi poradíme v oblastech:

 • změny dodavatele elektřiny a zemního plynu
 • zprostředkování nákupu elektřiny a zemního plynu na burze 
 • výběru správné distribuční sazby
 • externí energetik pro vaši společnost
 • nabídka individuálních řešení v oblastech elektřina/zemní plyn
 • přihlášení, přepis odběrných míst

Zastoupíme vás (resp. odborně poradíme) při komunikaci s distributory a dodavateli energií (přihlášení nových odběrných míst zahrnující kontrolu smluv, přepisy OM na jiné subjekty, ukončení odběrů s demontáží i bez, změny distribučních sazeb, velikosti hlavních jističů, změny rezervovaného příkonu, sjednávání rezervovaných kapacit apod.)

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Prukaz_energeticke_narocnosti_budovy_vzor2012

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Průkaz není ale žádnou novinkou. Již od 1. 1. 2009 je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákon) povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit jej průkazem.

Tato povinnost je však od 1. ledna 2013 přesněji specifikována. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu:

 • při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy
 • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci
  • od 1. července 2013 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2)
  • od 1. července 2015 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2)
 • pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

Od 1. ledna 2013 je rovněž stanovena povinnost vypracování PENB v případě prodeje a pronájmů nemovitostí. Podle § 7a odst. 2 zákona je totiž vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu:

 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
 • při pronájmu budovy
 • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.